Wetgeving

Is er op uw perceel of onder uw bedrijfspand sprake van verontreinigde grond? Dan bent u in Nederland volgens de wet verplicht om het bevoegd gezag Wet bodembescherming te informeren over uw voornemen tot het wegnemen van de bodemverontreiniging.

U dient hiervoor toestemming te vragen bij het bevoegd gezag waaronder uw woon- of vestigingsplaats ressorteert. Zij verlenen dan een vergunning tot saneren. Schuurman Milieu Civiel heeft niet alleen veel ervaring met milieuwetgeving en het aanvragen van deze vergunning, maar weet bovendien de weg in subsidieland, waardoor u veel rompslomp en kosten kunt besparen.

Direct contact opnemen
Hulp bij het verkrijgen van een certificering

Uitvoering van (water)bodemsaneringen ingrepen in de waterbodem BRL SIKB 7000

Bodemsaneringen, die vallen onder de Wet bodembescherming en Wet milieubeheer, moeten door een BRL 7000 erkend bedrijf uitgevoerd worden. Schuurman Milieu Civiel ondersteunt u met het verkrijgen van het certificaat inclusief de verschillende protocollen 7001, 7002 en 7003. Is uw bedrijf al in het bezit van dit certificaat, maar valt het onderhoud tussen wal en schip? Dan kan Schuurman Milieu Civiel uw certificering periodiek onderhouden.

Overige certificeringen

Naast de voor de bodem specifieke certificering kan Schuurman Milieu Civiel u ook ondersteunen in het implementeren en onderhouden van de kwaliteitssystemen ISO 9001/2000 en VCA. Het verzorgen van interne audits behoort eveneens tot de mogelijkheden. In onderling overleg kan maatwerk geleverd worden voor uw specifieke wensen op het gebied van certificering.

Direct contact opnemen