Over Schuurman Milieu Civiel

Jan Henk Schuurman verzorgt onder de naam Schuurman Milieu Civiel projectmanagement en advies, gerelateerd aan bodem en civiele techniek in de Grond- Weg- en Waterbouw. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in het werkveld. Waardevolle ervaring opgedaan bij zowel aannemers als verschillende opdrachtgevers.

Direct contact opnemen

Tijdens zijn loondienstperiode heeft Jan Henk Schuurman voor professionele opdrachtgevers gewerkt die aan het projectverloop en -resultaat hoge eisen stellen. Opdrachtgevers waren onder andere de Stichting Bodemsanering NS, Bodemcentrum, gemeentes, provincies, waterschappen en bedrijven en industrieën.

In het najaar van 2015 is Jan Henk als zelfstandige begonnen. Hij wil zijn kennis en kunde graag inzetten voor toekomstige opdrachtgevers. Hij adviseert en verzorgt het projectmanagement bij complexe en minder complexe vraagstukken en projecten.

Integrale benadering bodemproblematiek en civiele techniek

Wanneer u een civiel project wilt uitvoeren en er is sprake van verontreinigde bodem, kan het een complexe materie worden. Maar niet als u Schuurman Milieu Civiel inschakelt. Leidend bij dergelijke projecten is de integrale benadering van eigenaar Jan Henk Schuurman. Voor hem zijn de bodem en civiele techniek onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Ervaring

Schuurman Milieu Civiel is bekend met de processen en structuren van zowel aannemers als opdrachtgevers. Jan Henk heeft voor beide partijen mogen werken en weet wat er speelt ten aanzien van belangen, voortgang en financiën. Door de opgedane kennis pakt hij zaken adequaat en voortvarend op.  Hierdoor ervaart u de inzet van Jan Henk als waardevol voor uw organisatie.

Direct contact opnemen