Gietelinck (Ulft)

Schuurman Milieu Civiel Contactmanagement, Procesmanagement, Projectleiding

Revitalisering Het Gietelinck Ulft Decennia lang heeft Diepenbroek en Reigers pannen en kachels gemaakt op het nu herontwikkelde “DRU-terrein” in Ulft. Jan Henk heeft de afgelopen 10 jaar als projectleider sloop- bodemsanering en infra zijn bijdrage mogen leveren aan de ontwikkeling van het terrein. Inmiddels hebben oude industriële panden een nieuwe invulling gekregen als grand café, popzaal, theater, bibliotheek en …

Thomassen & Drijverterrein Deventer

Schuurman Milieu Civiel Contactmanagement, Procesmanagement, Projectleiding

Sloop en bodemsanering voormalig Thomassen & Drijverterrein te Deventer  In de oude kern van Deventer heeft een blikfabriek gestaan die door het productieproces de grond- en het grondwater verontreinigd heeft met minerale olie, VOCL’s en PCB’s. Jaren na het vertrek van de fabriekant is de bebouwing gesloopt en is de bodem gesaneerd. Een deel van de grond is onder de …