Contractmanagement

Contractmanagement is een belangrijk onderdeel van het realisatieproces. Vaak weet men wel wat gerealiseerd moet worden maar ontbreekt de kennis om het transparant en eenduidig in de markt te zetten.

Direct contact opnemen
Wijze van aanbesteden

Schuurman Milieu Civiel adviseert en bepaalt in overleg met de opdrachtgever de beste wijze van aanbesteden. Dat kan door het opstellen van een RAW-bestek, een uitvraag volgens de UAV-GC methodiek, het opstellen van een aanbestedingsleidraad. Bij simpele kleine werken kan het ook eenvoudig door het opstellen van een hoeveelhedenstaat met verrekenbare en niet verrekenbare hoeveelheden.

Ramingen, kostprijs en meer

Schuurman Milieu  Civiel stelt ramingen en begrotingen van milieu- en civiele werken voor u op. In overleg bepalen we voor welk onderdeel u Schuurman Milieu Civiel wilt inschakelen. Bijvoorbeeld voor de bepaling van een raming of de kostprijs. Of voor het bepalen van de hoeveelheden en het aanvragen van de  inkoop- en onderaannemersprijzen. Of combinaties hiervan.

Direct contact opnemen